INCOTERMS 2000
Poniżej przedstawione zostały szczegółowe zadania stron wydzielone ze względu na gestię transportową:
Przy stosowaniu formuł handlowych obowiązują pewne zasady ogólne: