Informacja o rodzajach i wymiarach kontenerówPoniżej opisane są najczęściej używane rodzaje kontenerów.
(*) Podane wymiary są orintentacyjne i mogą róznić się w zależności od gestora kontenerów.